Harmonogram szkolnego etapu konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkoły podstawowej

Konkurs Termin konkursu
I etap godz. 9.00
Termin ogłoszenia wyników
fizyczny
języka angielskiego
chemiczny
biologiczny
geograficzny
historyczny
polonistyczny
języka niemieckiego
matematyczny
języka hiszpańskiego

 Eliminacje pierwszego etapu wszystkich konkursów rozpoczynają się o godzinie 9.00.
Czas trwania eliminacji szkolnych (po odliczeniu czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne) wynosi 60 minut.
Uczestnik konkursu, przystępując do wszystkich eliminacji, powinien mieć przy sobie aktualną legitymację szkolną i okazać ją komisji.