Inspektor Danych Osobowych

Leszek Prokopiak

e-mail: iod@sp-pallotti.pl

tel. +48 81 533 82 05