Terminarz eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych

 

ETAP OKRĘGOWY I WOJEWÓDZKI

Konkurs

I etap

godz. 9.00

II etap

godz. 9.00

Termin ogłoszenia wyników

Udostępnianie prac

od godz. 13.00 do 18.00

III etap

godz.10.00

Termin ogłoszenia wyników

Udostępnianie prac

od godz. 13.00 do 18.00

ortograficzny .
Według harmonogramu opracowanego
w szkole.
Eliminacje pierwszego etapu wszystkich konkursów rozpoczynają się o godzinie 9.00.

matematyczny
polonistyczny
języka angielskiego
historyczny

Eliminacje drugiego etapu rozpoczynają się o godzinie 9.00, a eliminacja trzeciego etapu (wojewódzkiego) o godzinie 10.00 i trwają 90 minut po odliczeniu czynności organizacyjnych.