Terminarz eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkół podstawowych

ETAP OKRĘGOWY I WOJEWÓDZKI

 Konkurs

 I etap
godz. 9.00

 II etap
godz. 9.00

 Termin ogłoszenia wyników

Udostępnianie prac
od godz. 13.00 do 18.00

 III etap
godz.10.00

 Termin ogłoszenia wyników

 Udostępnianie prac od godz. 13.00 do 18.00

fizyczny

Według harmonogramu opracowanego
w szkole. Eliminacje pierwszego etapu wszystkich konkursów rozpoczynają się o godzinie 9.00.
języka angielskiego

chemiczny

biologiczny

geograficzny

historyczny

polonistyczny Według harmonogramu opracowanego
w szkole. Eliminacje pierwszego etapu wszystkich konkursów rozpoczynają się o godzinie 9.00.
języka niemieckiego

matematyczny

języka hiszpańskiego

języka rosyjskiego
języka francuskiego

Eliminacje drugiego etapu rozpoczynają się o godzinie 9.00, a eliminacja trzeciego etapu (wojewódzkiego)
o godzinie 10.00 i trwają 90 minut po odliczeniu czynności organizacyjnych.
Uczestnik konkursu, przystępując do wszystkich eliminacji, powinien mieć przy sobie aktualną legitymację szkolną i okazać ją komisji.