Terminarz eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych

ETAP OKRĘGOWY I WOJEWÓDZKI

 Konkurs

 I etap
godz. 9.00

 II etap
godz. 9.00

 Termin ogłoszenia wyników

Udostępnianie prac
od godz. 13.00 do 18.00

 III etap
godz.10.00

 Termin ogłoszenia wyników

 Udostępnianie prac od godz. 13.00 do 18.00

fizyczny

Według harmonogramu opracowanego
w szkole. Eliminacje pierwszego etapu wszystkich konkursów rozpoczynają się o godzinie 9.00.

15.11.2018 r.

30.11.2018 r.

03-04.12.2018 r.

(poniedziałek, wtorek)

18.01.2019 r.

01.02.2019 r.

04-05.02.2019 r.

(poniedziałek, wtorek)

języka angielskiego

16.11.2018 r.

21.01.2019 r.

chemiczny

19.11.2018 r.

22.01.2019 r.

biologiczny

20.11.2018 r.

23.01.2019 r.

geograficzny

21.11.2018 r.

24.01.2019 r.

historyczny

22.11.2018 r.

25.01.2019 r.

polonistyczny Według harmonogramu opracowanego
w szkole. Eliminacje pierwszego etapu wszystkich konkursów rozpoczynają się o godzinie 9.00.

23.11.2018 r.

11.12.2018 r.

12-13.12.2018 r.

(środa, czwartek)

25.02.2019 r.

11.03.2019 r.

12-13.03.3019 r.

(wtorek, środa)

języka niemieckiego

26.11.2018 r.

26.02.2019 r.

matematyczny

27.11.2018 r.

27.02.2019 r.

języka hiszpańskiego

28.11.2018 r.

28.02.2019 r.

języka rosyjskiego

29.11.2018 r.

01.03.2019 r.

języka francuskiego

30.11.2018 r.

04.03.2019 r.

Eliminacje drugiego etapu rozpoczynają się o godzinie 9.00, a eliminacja trzeciego etapu (wojewódzkiego)
o godzinie 10.00 i trwają 90 minut po odliczeniu czynności organizacyjnych.
Uczestnik konkursu, przystępując do wszystkich eliminacji, powinien mieć przy sobie aktualną legitymację szkolną i okazać ją komisji.