Niech panuje w nas stałe i bezgraniczne zaufanie Bogu. Z tego zaufania płynie pokój.